کلش یار | آموزش کلش آف کلنز ، هک و جم رایگان

مپ وار تاون هال 8 - ضدهوگ ، ضد دراگ ، ضدگالم ( آنتی 3 استار )